Uważniaki

Historie o byciu i czuciu dla najmłodszych
Program zajęć w przedszkolu i w domu

Gotowe scenariusze zajęć

Rozwój emocjonalny i uważność

Wspólny czas rodzica z dzieckiem

Współdziałanie nauczycieli i rodziców