O „Uważniakach”. Po co? Dla kogo? Jak?

Drugą, komplementarną, grupą korzystającą z naszych materiałów są rodzice dzieci w wieku 4-6 lat, którzy – wskazując na brak odpowiedniego programu edukacji emocjonalnej dzieci w przedszkolach – zapominają, że sami odgrywają istotną, jeśli nie najistotniejszą rolę w procesie kształtowania inteligencji emocjonalnej dzieci. Opracowany przewodnik i nagrania relaksacji są dla nich narzędziem wspierającym i wzmacniającym ich kompetencje w ww. zakresie, a także poszerzają wachlarz ich metod działania.

Zalecamy, aby nasz program wdrożyć w przedszkolu jako zajęcia cykliczne, realizowane 2-3 razy w tygodniu lub jako zbiór scenariuszy lekcji poświęconych danej emocji (wymagane wówczas jest wykorzystanie w całości lub części pierwszego scenariusza zajęć jako wprowadzenia do uważności i poznania głównych bohaterów programu: pandy Klementynki i fenka Maurycego).

Pełny program przy naszej superwizji został już wprowadzony w dwóch przedszkolach (publicznym i niepublicznym) – zarówno nauczyciele, rodzice jak i dzieci jednoznacznie pozytywnie oceniły program i jego efekty. Uzyskaliśmy również przychylne opinie nt. programu ze strony ekspertów z dziedziny pedagogiki i psychologii dziecięcej.

Jesteśmy przekonani, że i dla Ciebie “Uważniaki” stanowić będą ciekawy i przede wszystkim pomocny pomysł na zajęcia, który pozwoli Tobie w praktyce poprawić radzenie sobie z emocjami i rozwinąć uważność wśród podopiecznych, zaś ten i podobne programy stanowić będą doskonałą inwestycję w dobrostan psychiczny i odporność naszych dzieci

Uważnej zabawy!

O „Uważniakach”.
Po co? Dla kogo? Jak?

Drugą, komplementarną, grupą korzystającą z naszych materiałów są rodzice dzieci w wieku 4-6 lat, którzy – wskazując na brak odpowiedniego programu edukacji emocjonalnej dzieci w przedszkolach – zapominają, że sami odgrywają istotną, jeśli nie najistotniejszą rolę w procesie kształtowania inteligencji emocjonalnej dzieci. Opracowany przewodnik i nagrania relaksacji są dla nich narzędziem wspierającym i wzmacniającym ich kompetencje w ww. zakresie, a także poszerzają wachlarz ich metod działania.

Zalecamy, aby nasz program wdrożyć w przedszkolu jako zajęcia cykliczne, realizowane 2-3 razy w tygodniu lub jako zbiór scenariuszy lekcji poświęconych danej emocji (wymagane wówczas jest wykorzystanie w całości lub części pierwszego scenariusza zajęć jako wprowadzenia do uważności i poznania głównych bohaterów programu: pandy Klementynki i fenka Maurycego).

Pełny program przy naszej superwizji został już wprowadzony w dwóch przedszkolach (publicznym i niepublicznym) – zarówno nauczyciele, rodzice jak i dzieci jednoznacznie pozytywnie oceniły program i jego efekty. Uzyskaliśmy również przychylne opinie nt. programu ze strony ekspertów z dziedziny pedagogiki i psychologii dziecięcej.

Jesteśmy przekonani, że i dla Ciebie “Uważniaki” stanowić będą ciekawy i przede wszystkim pomocny pomysł na zajęcia, który pozwoli Tobie w praktyce poprawić radzenie sobie z emocjami i rozwinąć uważność wśród podopiecznych, zaś ten i podobne programy stanowić będą doskonałą inwestycję w dobrostan psychiczny i odporność naszych dzieci

Uważnej zabawy!

Uwazniaki.pl © 2023  |  Polityka prywatności

Kontakt

Napisz email

Uwazniaki.pl © 2023  |  Polityka prywatności